Tältä sivulta löydät perustietoa talousrikoksista. Voit myös ottaa yhteyttä talousrikosoikeudenkäyntejä hoitavaan lakimieheen, jos sinulla on toimeksianto talousrikoksiin liittyen, ja tarvitset pätevän lakimiehen rakentamaan puolustuksesi.

Tietoa talousrikoksista ja seuraamuksista

Talousrikosjutut eroavat monin paikoin muista rikosasioista. Usein jutut ovat monimutkaisia ja niiden tutkinta vie paljon aikaa. Myös oikeudenkäynnit ovat usein laajoja ja aikaa vieviä. Pätevän puolustuksen rakentaminen ja oikeudenkäynnin menestyksekäs läpivienti vaatii erityistä osaamista talousrikosoikeudesta ja yritystoiminnasta.

Oikeudenkäynneissä on usein kyse mahdollisen vapaudenmenetyksen lisäksi myös mittavista taloudellisista intresseistä, esimerkiksi väitettyjen vältettyjen verojen osalta. Usein talousrikokset painottuvat juuri verotukseen ja kirjanpitoon. Talousrikosasian tutkinta usein käynnistyykin verotarkastuksesta. Siten puolustuksen kannalta on yleensä tarkoituksenmukaista antaa yksilöity ja harkittu vastaus jo verotarkastusvaiheessa.

Talousrikosoikeus on suhteellisen uusi oikeuden lohko verrattuna yleisesti rikoslakiin. Suomessa taloudelliseen rikollisuuteen alettiin suhtautua vakavammin vasta 1990 – luvun alussa. Lama-ajasta talousrikoksia koskeva sääntely on muuttunut verrattain paljon ja varsinkin sanktiot ovat kasvaneet voimakkaasti.

Next Prev